Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług dostępnych na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.becon.pl  (zwanej w dalszej części jako: „Strona”, „Strona Internetowa”, „Serwis”.

Właścicielem i administratorem serwisu www.becon.pl  zwanym dalej „Administratorem” jest DMS Marcin Szmidtke z siedzibą w Grzybnie 83-300 ul. Świerkowa 15, NIP  5891971847, REGON 220918590.

Charakter Strony internetowej

1.  Niniejsza strona internetowa oraz zamieszczone na niej treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Staramy się aby materiały na niej zawarte były pisane językiem jak najbardziej prostym i zrozumiałym dla odbiorcy, w związku z powyższym często stosujemy porównania i skróty myślowe. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc Tobie w chociaż ogólnym zrozumieniu działania ubezpieczeń, działającym na polskim rynku. Informacje te nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakiegokolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu art. 66 i n. kodeksu cywilnego, ani też nie zmierzają do zawarcia umowy lub nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej Stronie Internetowej nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji, a także nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

2.  Korzystając z naszego serwisu jesteś użytkownikiem. Użytkownik ma dostęp do treści zamieszczonych w serwisie takich jak Blog oraz do formularza ubezpieczeniowego. Formularz nie jest Analizą Potrzeb Klienta zgodnym z ustawą, ma on pomóc Ci zrozumieć różnice w ubezpieczeniach dostępnych na rynku i pokazać niektóre z możliwości, z których możesz skorzystać.

3.  W związku z dynamicznymi zmianami w produktach oferowanych na polskim rynku, Administrator nie odpowiada za aktualność i kompletność informacji opublikowanych na niniejszej Stronie Internetowej, w szczególności dotyczących informacji o cenach oraz warunkach zamieszczonych w serwisie informacji o rozwiązaniach.  Ze względu na informacyjny charakter Strony, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących jakiegokolwiek produktu należy skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firm, które zajmują się sprzedażą produktów finansowych. Wiążące informacje dotyczące produktów czy usług oferowanych przez instytucje rynku finansowego znajdują się wyłącznie w indywidualnych umowach zawieranych bezpośrednio między Tobą a firmą ubezpieczeniową albo innych dokumentach, jeżeli ich treść tak stanowi.

Ogólne zasady korzystania ze strony internetowej.

1.  Wchodząc na stronę internetową akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.

2.  Jako użytkownik jesteś zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem dóbr osobistych naszych i osób trzecich, w tym poszanowania prawa do prywatności i przysługujących im praw.

3.  Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki zobowiązujesz się do opuszczenia niniejszej Strony Internetowej. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres Administratora, który w przypadku stwierdzenia, że naruszasz prawa Administratora lub osób trzecich i/lub korzystasz w sposób niezgodny z Regulaminem. W tym przypadku mamy prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do zaniechania naruszania niniejszych praw i prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, jak też ograniczyć dostęp do części lub całości Strony każdego takiego Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając taką osobę o jego nieuprawnionych działaniach.

Dostęp do strony

Strona jest ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników sieci Internet i  do jej korzystania nie jest wymagane spełnienie żadnych warunków formalnych, poza wymogami technicznymi, którymi są:

1.      komputer z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s,

2.      zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików „cookies” oraz „JavaScript” tj: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 17.0.9 lub nowsza wersja, Opera 15 lub nowsza wersja, Google Chrome 30 lub nowsza wersja, Apple Safari 5.1 lub nowsza wersja,

3.      warunkiem korzystania z materiałów audio/video zamieszczonych na Stronie może być ponadto zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika programu Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej i Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

4.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzystasz, a które uniemożliwiają Ci korzystanie ze Strony.

5.      Dostęp do Strony jest bezpłatny i nie wymaga dokonania przez Ciebie rejestracji ani wskazania żadnych danych osobowych.

6.      Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn wszelkich zmian i modyfikacji niniejszej Strony Internetowej, jak również nawet jej całkowitego usunięcia. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich w Serwisie.

Formularz „Stwórz swoje ubezpieczenie”.

1.  Nadrzędnym celem formularza o nazwie „Stwórz swoje ubezpieczenie” jest informacja na temat tego, jakie główne dziedziny życia jako klienci możemy zabezpieczyć, rozpatrując podjęcie decyzji na temat ubezpieczenia. Chcemy tutaj za pomocą prostych algorytmów przekazać najważniejsze informacje na temat kilku rodzajów umów dostępnych na polskim rynku i pomóc Ci oszacować o jakie sumy ubezpieczenia możesz wnioskować.

2.  W formularzu jest możliwość zostawienia swoich danych osobowych. Wyłącznym celem zbierania przez nas tych danych jest przekazywanie danych do podmiotów współpracujących z administratorem celem kierowanie informacji handlowej na wskazany przez Ciebie adres pocztowy, numer telefonu lub adres e-mail – w przypadku uzyskania od Użytkownika zgody na ten cel.

3.  Wszystkie dodatkowe informacje, które zbieramy, służą jak najlepszemu przygotowaniu dla Ciebie przez podmiot współpracujący rozwiązań finansowych.

4. Dane będą przekazywane do Towarzystw Ubezpieczeniowych po uzyskaniu Twojej zgody w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia.

Polityka Prywatności

Administrator-  Marcin Szmidtke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DMS Marcin Szmidtke z siedzibą w Grzybnie 83-300 ul. Świerkowa 15, NIP  5891971847, REGON 220918590, e-mail: dane_osobowe@becon.pl

1.      Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej opisaliśmy zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.

2.     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzamy:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, a także realizacji zamówienia dokonanego w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Twoją aktywność oraz dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.     Formularz kontaktowy

Możesz się z nami skontaktować wykorzystując formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować musisz podać minimum wskazanych danych, by było to możliwe.

 Twoje dane osobowe będą wtedy przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji nadawcy, obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2.  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4.     Marketing

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa);

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych możemy dokonać oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Przetwarzamy dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.     Pliki cookies

Używamy plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po Twojej stronie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nas, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Ciebie. Wykorzystujemy cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Twoich danych osobowych i adresowych ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z nami partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

Możemy również korzystać w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.

Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Linki do nich załączyliśmy w stosownym miejscu polityki.

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies

W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Czujemy się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej
i ograniczenie jej funkcjonalności.

6.     Przetwarzanie danych Użytkownika poza EOG:

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Nami mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Zapewniamy, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl) w takich przypadkach przekazywane dane są podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Dla Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA)–. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez nas z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

7.     Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez nas zależy od rodzaju świadczonej usługi
 i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8.     Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 2. usunięcia danych,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją– w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

9.     Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z nami.

Szczególnie z racji głównej usługi serwisu, dane osobowe będą udostępnianie Towarzystwom Ubezpieczeniowym w celu przedstawienia ofert Użytkownikom. 

W przypadku uzyskania Twojej zgody dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Ciebie właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.

10.   Kontakt

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem e-mail dane_osobowe@becon.pl lub pisemnie na nasz adres siedziby.

11.   Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20 kwietnia 2020 r. Starsze wersje polityki znajdują się tutaj.